/ АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, “Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх иргэний нийгмийн эвсэл”-тэй хамтарч НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр “Ажлын байр-Бэлгийн дарамтгүй орчин” 1 сарын аянг зарласан.
Тус аяны хүрээнд Ховд аймгийн цагдаагийн газраас жендрийн асуудал, ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх 7 хоногийн арга хэмжээг 2023 оны 10 дугаар сарын 23-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.
Арга хэмжээний хүрээнд ХЭҮК-ын Ховд аймаг дахь референт М.Өнөрмаа, “Тэгш боломж” ТББ-ын сэтгэл зүйч С.Хишигтогтох нар “Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх”, “Хувийн орон зай-Аюулгүй мэдрэмж” сургалтыг 2023 оны 10 дугаар сарын 23-24-ний өдөр хийж, цахимаар болон танхимаар 195 алба хаагч хамрагдлаа.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна