/ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН АРХИНЫ ХАМААРАЛТАЙ ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН АРХИНЫ ХАМААРАЛТАЙ ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН АРХИНЫ ХАМААРАЛТАЙ ИРГЭДЭД СУРГАЛТ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Aймгийн хэмжээнд зохион явуулж байгаа #No_alcohol арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Дэлхийн зөн ОУБ-ын ОНХ-тэй хамтран Ховд аймгийн Жаргалант сумын архины хамааралтай иргэдэд нэг өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтад оролцогчдод өөрийн үнэ цэнийг ойлгож мэдрэх, архи согтууруулах ундааны хэрэглээнээс татгалзах дадал бий болгох, архины нийгэмд болоод бие махбодид үзүүлэх сөрөг нөлөө, хор уршиг, холбогдох хууль тогтоомж, журам, хувь хүний хөгжлийн талаар мэдлэг, мэдээлэл өгсөн юм.
#АРХИНД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна